انتخاب وب سایت:
 • هیأت امناء

اعضای هیئت امناء:

 • مهدی کتابچی - عضو هیئت امنای بنیاد نخبگان
 • علی محمد الماسی - مدیرعامل ستاد توسعه وعضو هیئت امنا
 • دکتر سید جواد ساداتی نژاد - هیئت علمی دانشگاه - عضو هیئت امنا
 • دکترعباس زراعت - هیئت علمی دانشگاه - رئیس دانشکده علوم انسانی - عضوهیئت امنا
 • دکتر ضیایی - عضو هیئت امنا
 • دکترعلی محمد ساتر - عضو هیئت امنا
 • سیدحسین لاجوردی - عضو هیئت امنا
 • سید مرتضی هاشمیان - عضو هیئت امنا
وظایف هیأت امنا
 •   تعیین سیاست‌ها و برنامه‌‌ها و خط مشی بنیاد        
 • تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی بنیاد       
 • انتخاب، عزل و تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
 •  بررسی در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره بنیاد و یا پیشنهاداتی که از جانب یک سوم اعضا هیئت امنا ارائه می‌شود. 
 • پیشنهاد اصلاح اساسنامه
 • برنامه ریزی برای تامین منابع مالی بنیاد
 • تصویب بودجه و ترازنامه سالیانه بنیاد و رسیدگی به امور مالی

تبصره1 : جلسات عادی هیأت امنا سالیانه دوبار با دعوت دبیر هیئت امنا تشکیل می‌شود. هر جلسه با حضور حداقل دو سوم از اعضا هیأت امنا رسمیت می‌یابد، تصمیمات هیأت امنا با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره2 : جلسات فوق‌العاده هیأت امنا بر حسب ضرورت با پیشنهاد دبیر و یا رئیس هیأت امنا تشکیل خواهد شد.

تبصره3 : فعالیّت اعضای هیات امنا به صورت افتخاری خواهد بود.

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 1077