انتخاب وب سایت:
  • هیأت مدیره

اعضای هیئت مدیره :

  داود حسنعلیان - مدیر مرکز رشد و رییس کارآفرینی دانشگاه - عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

دکتر حسین نوری - هیئت علمی دانشگاه - رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزادکاشان- عضوهیئت مدیره ونایب رئ

دکتر غلامعلی حمیدی  - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  - عضو هیئت مدیره

آقای حسین جهانی - دبیر بازنشسته آموزش و پرورش - عضو هیئت مدیره

دکتر حمیدرضا فهیمی تبار- مشاورفرهنگی رئیس وعضو هیئت علمی دانشگاه - رئیس هیئت مدیره   

دکتر محمد الماسی کاشی – معاون آموزشی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

دکتر مجید منعم زاده – معاونت پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

 شرح وظایف :

 

امور زیر  ازجمله وظایف محول به  هیأت مدیره است:

 

1. تصمیم گیری درباره افراد و طرح های مشمول حمایت بنیاد پس از اعلام نظر کمیته علمی

 

 2. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود وظایف و اختیارات و پیشنهاد حقوق و مزایای مدیرعامل به هیئت امنا

  

3. تهیه و تنظیم طرح‌ها، برنامه‌ها، بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به هیأت امنا

 

4. تعیین نماینده یا وکیل در مراجع قضائی و اداری با حق توکیل به غیر

    

5. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای قراردادها و اسناد تعهد آور

  

6. تصمیم گیری در خصوص به کارگیری نیروی انسانی

  

7. اداره اموال منقول و غیر منقول و انجام اعمال حقوقی و انعقاد قراردادها در چهارچوب اهداف بنیاد

  

8. اقامه دعوی و دفاع از آن در مراجع قضایی و غیر قضایی با اختیار سازش و تعیین کارشناس و داور

  

9. نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و ادارات عمومی و دوائر خصوصی

  

10. افتتاح حساب نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی

 

تبصره :هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات فوق  را به مدیرعامل تفویض نماید.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مصوبات هیأت مدیره
تعداد بازديد از اين صفحه : 1058