انتخاب وب سایت:
  • بنیانگذار وموسس بنیاد
 


نام :علی
نام خانوادگی :سعیدی
تاریخ تولد :1329
محل تولد :تهران
تحصیلات :فوق لیسانس MBA ایالات متحده آمریکا

سوابق کاری :
  • کارشناس امور تحلیل وبررسی اقتصادی پروژه های صنعتی وخدماتی در بانک های تجاری وصنعتی ایران
  • اجرای پروژههای خاص ساختمان در مجتمع های تجاری ، پزشکی وآموزشی
  • کارشناس عالی در تمور تجارت بین الملل وعقد فراردادهای دو جانبه وچند جانبه
  • مدیریت اجرایی در صنعت ، تجارت وارائه مشاوره های مرتبط در سطح صنایع مختلف
  • تدریس در دانشگاه های داخل کشور
  • مدیریت در نهاد های اجتماعی وصنعتی در جهت ارتقای فرهنگ وتوسعه بهره وری وکارآفرینی
  • مدیریت در شرکت های بین المللی
سوابق فعالیت های خیریه در دانشگاه کاشان :
  • احداث دانشکده های حقوق وزبان های خارجی با زیربنای شش هزار متر مربع 
  • بنیانگذار وموسس بنیاد نخبگان سعیدی
تعداد بازديد از اين صفحه : 1072