انتخاب وب سایت:
  • شرایط عضویت > عضویت افتخاری

·        عضویت افتخاری :

آفرینندگان آثار متعدد علمی ، هنری و فرهنگی در سطح بین المللی ، مجتهدین و فقهای بزرگ، دانشمندان ملی و چهره های ماندگار حوزه های علمیه و دانشگاه ، مخترعین ، مبتکرین و نویسندگانی

که اثر
گذاری آنان در توسعه علمی و فرهنگی کشور مشهود باشد ، به عنوان عضو افتخاری و دائم مرکز به شمار می آیند .

عضویت از طرق زیر امکان پذیر می باشد :

  •  تنظیم درخواست از سوی افراد واجد شرایط متقاضی 
  • معرفی توسط نخبگان و استعدادهای برتر شناخته     
  • معرفی از سوی نهادها و سازمانها مرتبط
تعداد بازديد از اين صفحه : 996