انتخاب وب سایت:
  • شرایط عضویت > شرایط احراز نخبگی
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

افرادی که دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، استعداد برتر یا نخبه شناخته می شوند.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر داخلی و جهانی

الف ( نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر جهانی و بین المللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش به عنوان نخبه

ب(  راه یافتگان مرحله نهایی المپیادهای معتبر جهانی بین المللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

ج ( نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر علمی دانش آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر

د ( نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر بین المللی دانشجویی با تایید وزارتین علوم و بهداشت به عنوان نخبه

ه  (نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر علمی دانشجویی کشور با معرفی وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر

 
برگزیدگان از میان آزمونهای سراسری

الف - برگزیدگان از میان رتبه های برتر آزمون های سراسری مقطع کارشناسی از میان 100 نفر اول برای رشته های ریاضی و فیزیک، 50 نفر اول برای رشته های علوم تجربی ،50 نفر اول برای

رشته
های علوم انسانی و 20 نفر اول برای رشته های هنر به عنوان استعداد برتر
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

مخترعان و مکتشفان

الف( برگزیدگان مسابقات و جشنواره های علمی معتبر داخلی و خارجی از قبیل جشنواره بین المللی خوارزمی، جشنواره جوان خوارزمی و جشنواره علوم پزشکی رازی با معرفی وزارتین علوم و

بهداشت
و تایید بنیاد به عنوان استعداد برتر

ب( برگزیدگان از میان مخترعان و مکتشافان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذیصلاح داخلی و یا خارجی به ثبت رسیده باشد. به عنوان استعداد برتر)بنیاد تعیین کننده مراجع ذیصلاح

است
(.

تبصره : جشنواره ها و مسابقات علمی با تایید وزارتین علوم و بهداشت و در موارد خاص  با تایید بنیاد معتبر شناخته می شود

دانش آموختگان

برگزیدگان از میان نفرات اول دانش آموخته رشته های دانشگاهی )کارشناسی و بالاتر( داخل کشور و حوزه های علمیه )سطح یک و بالاتر( با معرفی "وزارتین علوم و بهداشت"و "مدیریت حوزه

علمیه
قم و خراسان " به عنوان استعداد برتر

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
برترین
های مسابقات علوم قرآنی

برگزیدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآنی داخلی و بین المللی با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان استعداد برتر

تبصره : تشخیص اعتبار مسابقه با بنیاد است     .

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA   شخصیتهای برجسته علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

الف( برگزیدگان از میان محققان ایرانی که براساس معیارهای مؤسسات معتبر اطلاعات علمی بین المللی و داخلی به لحاظ تعداد ارجاعات به مقالات آنها و یا سایر شاخص های مرتبط به عنوان پژوهشگران و دانشمندان ملی و بین المللی قرار گرفته اند، با

معرفی وزارتین
علوم و بهداشت به عنوان نخبه.

ب( برگزیدگان از میان افرادی که برای حل مشکلات ملی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور راهکارهای مناسبی ارائه کرده اند و این راهکارها تجربه شده و نتایج حاصل از آن به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد، با انتخاب بنیاد به عنوان استعداد برتر

ج ( برگزیدگان از میان افرادی که در هر یک از رشته ها و گروه های علمی اعم از علوم انسانی و معارف اسلامی، علوم پایه، فنی مهندسی، پزشکی، کشاورزی و هنر، نظریه یا تئوری جدید ارائه کرده و از سوی مراجع معتبر ملی و بین المللی

مربوطه،
تاثیرگذار شناخته شده باشد به عنوان استعداد برتر )تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(

د( برگزیدگان از میان مؤلفان و مترجمان کتب، نویسندگان مقالات، واعظان و شاعران که آثار فاخر ایشان دارای نقش مهم و تاثیر ویژه در توسعه مرزهای دانش و فناوری یا تربیتی و اخلاقی در حوزه مربوط بوده است، به عنوان استعداد برتر )تشخیص

مراجع معتبر
با بنیاد است
                              (

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

·   آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی و هنری

برگزیدگان از میان آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده هنری در حوزه های موسیقی، نقاشی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، معماری و غیره با معرفی مراجع معتبر و انتخاب بنیاد به عنوان استعداد برتر )تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(


اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری

الف(  برگزیدگان از میان اعضای هیأت علمی که در مراتب دانشگاهی کار ممتاز و شاخصی را انجام داده اند به عنوان استعداد برتر

ب(  برگزیدگان از میان اساتید نمونه و ممتاز در سطح کشور براساس ضوابط وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر

ج(  برگزیدگان از میان پژوهشگران نمونه کشوری براساس ضوابط وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر


مدرسین
و محققین علوم حوزوی

الف(  برگزیدگان از میان مدرسین حوزه های علمیه کشور که تدریس می نمایند، براساس ضوابط شورای عالی حوزه علمیه قم به عنوان استعداد برتر

ب  ( برگزیدگان از میان محققین برتر حوزوی با معرفی شورای عالی حوزه علمیه قم به عنوان استعداد برتر

تبصره 1 : در سایر موارد ملاک عمل، تشخیص و تصمیم هیات مدیره بنیاد خواهد بود.

تبصره  : 2در مواردی که برای «برگزیدگان» مرجع ذکر نشده است، مرجع گزینش بنیاد است.


تبصره 3 : بنیاد می
تواند از میان برگزیدگان به عنوان «استعدادهای برتر» افرادی را به عنوان «نخبه» معرفی نماید
.
تعداد بازديد از اين صفحه : 1082