انتخاب وب سایت:
  • درباره بنیاد
     
آقای مهندس علی سعیدی   بنیانگذار بنیاد نخبگان سعیدی

توسعه پایدار و پیشرفت هر کشوری مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فن‌آوران موجبات ترقی، تعالی، توسعة علمی و فناوری و در نهایت توسعه پایدار همه جانبه را برای کشور فراهم می‌سازند، از این رو شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از این قشر توانمند جامعه به‌منظور استفاده از مشارکت و همکاری‌های علمی آنان در زمینه‌های گوناگون در راستای تولید علم و فناوری و توسعه از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. برای نیل به این هدف،بنیاد نخبگان سعیدی با سرمایه خیرین برادران علی و مرتضی سعیدی تحت نظارت عالیه ستاد توسعه دانشگاه کاشان  به منظور شناسایی، هدایت، حمایت ، کشف، جذب و پرورش استعدادهای نخبگان، پژوهشگران و کارآفرینان منطقه کاشان تاسیس گردید .
تعداد بازديد از اين صفحه : 1297