انتخاب وب سایت:
 • حمایت ها > حمایت مادی
 • پرداخت کمک هزینه های ....... بار مسافرت های علمی کوتاه مدت خارج از کشور برای ارائه مقالات علمی و نظایر آن.
 • خرید تجهیزات و مواد مورد نیاز آزمایشگاه و پژوهش
 • پرداخت هزینه شرکت در همایش های خارجی و داخلی
 • چاپ کتب و انتشارات علمی برگزیدگان در سطح ملی و بین المللی
 • پرداخت حق الزحمه دستیاران پژوهشی
 • کمک هزینه تحصیلی برای مشمولان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • یک بار کمک هزینه سفر حج عمره
 • کمک هزینه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری حسب ضوابط دانشگاه محل تحصیل تا سقف معین
 • اعطای جایزه به برگزیدگان
 • حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشدورساله های دکتری
 • کمک هزینه نوآوری برای مخترعان
 • کمک هزینه ثبت اختراع
تعداد بازديد از اين صفحه : 844