انتخاب وب سایت:
  • حمایت ها > حمایت معنوی
  • ارائه خدمات مشاوره علمی
  • ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه ثبت ایده، ثبت اختراع و .......
  • همکاری و فراهم‌ کردن زمینه ‌های لازم برای تجاری ‌سازی ایده ها و نتایج فعالیتهای پژوهشی
  • ارائه خدمات آموزشی
  • در اختیار قرادادن امکانات آموزشی و پژوهشی
  • معرفی به مراجع مربوطه
  • تبصره  : مرجع تشخیص و تصمیم گیری در مورد تعیین حدود و مصادیق این دستورالعمل بنیاد است.

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 1043