انتخاب وب سایت:
  • مدیرعامل
داود حسنعلیان در اولین جلسه هیات مدیره جدید بنیاد نخبگان که در آبان 1395در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه کاشان برگزار شد به عنوان مدیرعامل بنیاد برای مدت دو سال انتخاب شدند.
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 معرفی
 یادداشت مدیرعامل
تعداد بازديد از اين صفحه : 947