انتخاب وب سایت:
  • مدیرعامل > معرفی

داود حسنعلیان رییس مرکز کارآفرینی و مدیر مرکز رشد دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان هستند که از آبان سال 1395 برای مدت دو سال توسط اعضای هیأت مدیره بنیاد نخبگان سعیدی انتخاب شدند و کار خود را شروع کردند.

برخی از سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارت است از:

رییس مرکز کارآفرینی دانشگا اصفهان


تعداد بازديد از اين صفحه : 951