انتخاب وب سایت:
  • مدیرعامل > یادداشت مدیرعامل
بسم الله الرحمن الرحیم

خط سیر پیشرفت، توسعه و تکامل در طول تاریخ بشر در تمامی ابعاد ریشه در تفکر، دانش و بکارگیری آن داشته و دارد. افرادی که قابلیت تبدیل دارایی بالقوه جامعه را به سرمایه بالفعل دارند و باعث ایجاد تغییر صعودی شیب پیشرفت و تکامل با توجه به نیاز روز میشوند و مدیریت تحول را بر عهده دارند، نخبگان و یا سرمایه های معنوی اجتماعی هستند.

نخبگان کسانی هستند که در این شرایط انتظار داریم خلأ حرکت علمی نهادینه شده دویست ساله اخیر کشور، ناشی از نارسایی نظام تکنولوژیک و مدیریتی را با عبور از میانبرهای خلاقانه جبران نمایند.

بنیاد نخبگان سعیدی در راستای توجه به مسائل و مشکلات نخبگان و همچنین حفظ و تکریم این سرمایه های گرانبهای انسانی نهایت اتمام را در حوزه شناسایی، معرفی، حمایت و در نهایت الگوسازی از چهره های برتر حوزه های مختلف در قالب حمایت ها و یا برگزاری جایزه بنیاد انجام میدهد و تلاش میکند آنها را به سمت اثرگذاری مثبت در جامعه هدایت کند.

هدف نهایی بنیاد نخبگان سعیدی کمک به پیشرفت و اعتلای زندگی افراد از طریق توسعه فرایندی که منتبح به گسترش و تعمیق علم و فناوری میشود تبیین شده است تطابق پژوهش ها و تلاش های علمی با نیازهای عینی و ملموس حال و آینده از ملزومات این تحول است در راستای اصلاح چرخه تلاش کنونی بنیاد نخبگان سعیدی وظیفه خود میداند که از پژوهش های محصول محور و همچنین تفکر کارآفرینی را از طریق مساعدتهای مادی و معنوی حمایت کند.

بنیاد با شناخت نقش خلاقیت و نوآوری در پایداری رشد و توانمندی جوامع بر این باور است که می بایست با ترویج و تشویق تفکر کارآفرینی مانند پیشینیانمان که کمبود توان های محیطی را با فناوری و خلاقیت قابل تحسین جبران نموده و تمدنی جدید با آثار کالبدی ماندگار را بنا نهادند. عمل نماییم و به منظور به فعلیت درآوردن توان عظیم نهفته در این منطقه، نوآوری، فناوری و کارآفرینی را در هر سطحی مورد عنایت قرار دهیم و امیدواریم با ارایه تسهیلات شکوفایی در حد توان برای دانش آموزان، دانشجویان و محققان این حوزه نمونه ای از یک جامعه پیشرو که شرط پایداری خود را تولید و بکارگیری دانش میداند بسازیم.

این بنیاد تحت نظارت ستاد عالیه توسعه دانشگاه کاشان به منظور تولید دانش و فناوری، کمک به تجمیع توانها و بروز خلاقیت و نوآوری و نهایت تولید ارزش از دانش، فعالیت نماید و در این راستا به کلیه افراد خلاق با طرحهای نوآورانه، اجرایی، اقتصادی در حوزه فرهنگی کاشان در حد بضاعت خود حمایت نماید.

بدون شک تغییر ذائقه خیرین این منطقه از ساخت و ساز فیزیکی به انجام پروژه های تحقیقاتی، کاربردی و شناسایی و توانمند سازی نخبگان با درایت جناب آقای مهندس سعیدی نوید بخش ایجاد الگوی جدید از همکاری و مساعدت خیرین در ارایه خیرین بمراتب تأثیرگذارتر در راستای تکامل و  تعالی جامعه خواهد بود.

و لذا این بنیاد نیازمند همراهی و مشارکت همه افراد خیر اندیش جهت نیل به اهداف بلند خود می باشد.

 

با تشکر و احترام

داود حسنعلیان

مدیرعامل نخبگان سعیدی کاشان

آبانماه 1395

                     

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 781